Konkurs „Świat wolny od używek”

Mar
2015
17

Opublikowany przez:

GOPS Pabianice ogłasza konkurs „Świat wolny od używek”

  1. Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie szkół z terenu Gminy Pabianice
  2. Praca plastyczna zgodna z tematem konkursu, wykonana samodzielnie lub wspólnie z rodzicem (można złożyć tylko jedną pracę)
  3. Praca musi być złożona do 15 kwietnia 2015 r. u pedagoga danej szkoły.
  4. Nagrody: I miejsce – 300 zł, II miejsce – 150 zł, III – 100 zł
  5. Pracę należy podpisać nadanym przez siebie hasłem i oddać razem z pisemnym zgłoszeniem do udziału w konkursie. Zgłoszenie można pobrać od pedagoga szkoły lub ze strony
    .

Szczegółowe informacje w 

.

[embpicasa id=”6138039681013504897″]