Konkurs na film (spot) – STOP PRZEMOCY

Cze
2014
02

Opublikowany przez:


Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /wp-content/plugins/lightbox-plus/classes/shd.class.php on line 1384

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /wp-content/plugins/lightbox-plus/classes/shd.class.php on line 1384

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /wp-content/plugins/lightbox-plus/classes/shd.class.php on line 1384

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /wp-content/plugins/lightbox-plus/classes/shd.class.php on line 1384

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /wp-content/plugins/lightbox-plus/classes/shd.class.php on line 1384

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /wp-content/plugins/lightbox-plus/classes/shd.class.php on line 1384

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /wp-content/plugins/lightbox-plus/classes/shd.class.php on line 1384

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /wp-content/plugins/lightbox-plus/classes/shd.class.php on line 1384

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /wp-content/plugins/lightbox-plus/classes/shd.class.php on line 1384

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /wp-content/plugins/lightbox-plus/classes/shd.class.php on line 1384

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /wp-content/plugins/lightbox-plus/classes/shd.class.php on line 1384

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /wp-content/plugins/lightbox-plus/classes/shd.class.php on line 1384

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /wp-content/plugins/lightbox-plus/classes/shd.class.php on line 1384

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /wp-content/plugins/lightbox-plus/classes/shd.class.php on line 1384

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /wp-content/plugins/lightbox-plus/classes/shd.class.php on line 1384

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /wp-content/plugins/lightbox-plus/classes/shd.class.php on line 1384

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /wp-content/plugins/lightbox-plus/classes/shd.class.php on line 1384

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /wp-content/plugins/lightbox-plus/classes/shd.class.php on line 1384

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /wp-content/plugins/lightbox-plus/classes/shd.class.php on line 1384

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /wp-content/plugins/lightbox-plus/classes/shd.class.php on line 1384

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /wp-content/plugins/lightbox-plus/classes/shd.class.php on line 1384

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /wp-content/plugins/lightbox-plus/classes/shd.class.php on line 1384

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /wp-content/plugins/lightbox-plus/classes/shd.class.php on line 1384

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /wp-content/plugins/lightbox-plus/classes/shd.class.php on line 1384

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /wp-content/plugins/lightbox-plus/classes/shd.class.php on line 1384

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /wp-content/plugins/lightbox-plus/classes/shd.class.php on line 1384

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /wp-content/plugins/lightbox-plus/classes/shd.class.php on line 1384

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /wp-content/plugins/lightbox-plus/classes/shd.class.php on line 1384

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /wp-content/plugins/lightbox-plus/classes/shd.class.php on line 1384

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /wp-content/plugins/lightbox-plus/classes/shd.class.php on line 1384

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /wp-content/plugins/lightbox-plus/classes/shd.class.php on line 1384

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /wp-content/plugins/lightbox-plus/classes/shd.class.php on line 1384

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /wp-content/plugins/lightbox-plus/classes/shd.class.php on line 1384

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /wp-content/plugins/lightbox-plus/classes/shd.class.php on line 1384

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /wp-content/plugins/lightbox-plus/classes/shd.class.php on line 1384

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /wp-content/plugins/lightbox-plus/classes/shd.class.php on line 1384

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /wp-content/plugins/lightbox-plus/classes/shd.class.php on line 1384

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /wp-content/plugins/lightbox-plus/classes/shd.class.php on line 1384

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /wp-content/plugins/lightbox-plus/classes/shd.class.php on line 1384

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /wp-content/plugins/lightbox-plus/classes/shd.class.php on line 1384

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /wp-content/plugins/lightbox-plus/classes/shd.class.php on line 1384

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /wp-content/plugins/lightbox-plus/classes/shd.class.php on line 1384

Warning: preg_match(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /wp-content/plugins/lightbox-plus/classes/shd.class.php on line 1384

Warning: preg_match_all(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /wp-content/plugins/lightbox-plus/classes/shd.class.php on line 700

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /wp-content/plugins/lightbox-plus/classes/shd.class.php on line 707

Warning: preg_match_all(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 4 in /wp-content/plugins/lightbox-plus/classes/shd.class.php on line 700

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /wp-content/plugins/lightbox-plus/classes/shd.class.php on line 707

REGULAMIN KONKURSU NA FILM (SPOT) – STOP PRZEMOCY

I. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs spotów – STOP PRZEMOCY.
2. Organizatorem konkursu jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pabianicach
3. Konkurs skierowany jest do mieszkańców gminy Pabianice powyżej 14 roku życia.

II. Cel konkursu

Celem konkursu jest eliminowanie zachowań agresywnych i przemocy, ochrona przed agresją, zwiększenie reagowania na stosowanie przemocy.

III. Przedmiot i czas trwania konkursu

1. Przedmiotem konkursu jest krótki film ujęty w formie multimedialnej, trwający maksymalnie 120 sekund o tematyce związanej z reagowaniem na przemoc (w rodzinie, w szkole, na ulicy)
2. Prace konkursową należy umieścić na portalu YouTube. W opisie filmu należy zamieścić opis: „Spot – konkurs Stop przemocy organizowany przez GOPS w Pabianicach”. Ponadto imię i nazwisko autora.
3. Adres filmu na portalu YouTube należy zgłaszać do dnia 30 czerwca 2014r. za pomocą poczty elektronicznej na adres: gops@pabianice.gmina.pl
4. Wyniki konkursu oraz uroczyste wręczenie nagród nastąpi podczas finału kampanii społecznej we wrześniu 2014 r. O dokładnym terminie każdy z uczestników konkursu zostanie poinformowany osobiście drogą elektroniczną.

IV. Zasady konkursu

1. Uczestnik konkursu może zgłosić jeden spot.
2. Praca konkursowa nie może naruszać praw osób trzecich, przepisów prawa oraz musi być zgodna z normami obyczajowymi.
3. W przypadku niepełnoletnich uczestników konkursu, do pracy załączone winno być oświadczenie jednego z rodziców lub opiekunów prawnych, wyrażające zgodę na udział konkursie na zasadach określonych w regulaminie. Oświadczenie należy przesłać drogą pocztową lub dostarczyć osobiście na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, 95-200 Pabianice, ul. Torowa 21, z dopiskiem na kopercie „konkurs – Stop przemocy”.
4. Przystąpienie do konkursu jest równoczesne z oświadczeniem, że uczestnik posiada pełnię praw autorskich, osobistych i majątkowych do spotu oraz, że praca konkursowa nie narusza praw osób trzecich.
5. Uczestnik konkursu udziela organizatorowi bezterminowej i nieodpłatnej zgody na korzystanie z prac konkursowych, z podaniem imienia i nazwiska autora oraz miejscowości zamieszkania, stosownie do potrzeb organizatora, między innymi na stronie internetowej organizatora.
6. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z konkursu prac sprzecznych z przepisami prawa, zasadami etyki lub z innych względów sprawiających, że nie nadają się one do publicznej prezentacji.

V. Ocena i nagrody

1. Oceny prac konkursowych dokona Jury w składzie: Magdalena Mielczarek – kierownik GOPS, Renata Bednarek, Beata Stachura, Bożena Ziółkowska – pracownicy socjalni GOPS, Marcin Wieczorek – kierownik referatu oświaty, kultury i sportu, którego zadaniem będzie wybór laureatów konkursu. Decyzje Jury są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.
2. Każdy członek Jury przyznaje za pracę od 1 do 5 punktów kierując się następującymi kryteriami: zgodność tematu filmu z tematyką konkursową, oryginalność podejścia do tematu, przekaz edukacyjny.
3. Laureaci konkursu otrzymują następujące nagrody:
a) Nagroda główna – 500 zł,
b) II miejsce – 300 zł,
c) III miejsce – 150 zł.

VI. Postanowienia końcowe

1. Regulamin niniejszego Konkursu dostępny jest w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pabianicach oraz na stronie internetowej GOPS Pabianice.
2. Osoby, które nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym Regulaminie lub podadzą nieprawdziwe informacje, zostaną automatycznie zdyskwalifikowane.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
4. Udział w Konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez Uczestników zgody na przetwarzanie przez Organizatorów ich danych osobowych na potrzeby Konkursu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.).
5. Osoby biorące udział w Konkursie zgadzają się na opublikowanie danych na stronach portalu internetowego Organizatora i innych portalach lokalnych oraz przez media.

Regulamin do pobrania: