Informacja z przebiegu realizacji projektu „Droga do aktywności zawodowej”

Cze
2013
14

Opublikowany przez:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pabianicach od czerwca do grudnia 2013r. realizuje projekt pt. „Droga do aktywności zawodowej” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Priorytet VII. Promocja Integracji Społecznej Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

Celem projektu jest aktywizacja zawodowa i społeczna osób bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo i zatrudnionych, niwelowanie psychospołecznych skutków bezrobocia oraz uzyskanie kwalifikacji dostosowanych do rynku pracy poprzez:

  • Usługi wspierające doradcy zawodowego
  • Trening kompetencji i umiejętności społecznych
  • Sfinansowanie kursów zawodowych, językowych, prawa jazdy kat. B

W ramach projektu od 10 – 20.06.2013 r. odbywają się zajęcia z „Doradztwa Zawodowego”, w ramach którego uczestnicy nabędą umiejętności z zakresu aktywizacji zawodowej, program szkolenia obejmuje:

  • techniki aktywnego poszukiwania pracy
  • pisanie dokumentów wymaganych do rekrutacji,
  • odkrywanie indywidualnych zainteresowań i predyspozycji do wykonywania określonej pracy