Informacja o wyborze specjalisty terapii uzależnień/instruktora terapii uzależnień

Mar
2014
03

Opublikowany przez:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pabianicach informuje, że w ramach zaproszenia do współpracy na stanowisku specjalista terapii uzależnień/instruktor terapii uzależnień, wybrano ofertę p. Kamili Bober –Drużbickiej.

Wybrana oferta spełniała wszystkie wymogi formalne i merytoryczne.

Jednocześnie informujemy, że odrzucono jedną ofertę ze względu na niezakończony proces certyfikowania.