Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącej realizacji zadania: Trening kompetencji i umiejętności społecznych

Cze
2013
21

Opublikowany przez:

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącej realizacji zadania: Trening kompetencji i umiejętności społecznych w formie warsztatów – sesja wyjazdowa dla 13 beneficjentów uczestników projektu Droga do aktywności zawodowej realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pabianicach, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zamówienia udzielono:

Centrum Progres
95-040 Koluszki, ul. 11 Listopada 41

Za cenę: 4265,- zł. brutto

Pełna treść ogłoszenia w załączeniu:

Zobacz też: Zapytanie ofertowe – Trening kompetencji i umiejętności społecznych w formie warsztatów