Informacja o przebiegu realizacji projektu Droga do aktywności zawodowej – lipiec 2013 r.

Lip
2013
29

Opublikowany przez:

Beneficjenci projektu „Droga do aktywności zawodowej” w okresie od 03 lipca do 05 lipca 2013r. uczestniczyli w treningu kompetencji i umiejętności społecznych. Celem warsztatów było nabycie umiejętności komunikacyjnych, radzenia sobie ze stresem, kształtowanie prawidłowych postaw społecznych i zawodowych, praca nad odpowiedzialnością za swoje działania w kierunku motywacji do zmiany. Trening odbył się w formie sesji wyjazdowej w Ośrodku Szkoleniowo – Wypoczynkowym „Relaks”, w miejscowości Rochna k/ Brzezin.

W lipcu uczestnicy projektu rozpoczęli naukę na wybranych przez siebie kursach zawodowych i językowych, podnoszących kwalifikacje zawodowe.

Przygotowała: Beata Stachura