Informacja o przebiegu projektu „Droga do aktywności zawodowej”

Lut
2014
19

Opublikowany przez:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pabianicach od stycznia do grudnia 2014 r. kontynuuje projekt „Droga do aktywności zawodowej” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem projektu jest aktywizacja społeczna i zawodowa osób bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo i zatrudnionych poprzez:

  • usługi wspierające doradcy zawodowego
  • trening kompetencji i umiejętności społecznych
  • sfinansowanie kursów zawodowych.

Nabór do udziału w projekcie prowadzą pracownicy socjalni: Beata Stachura i Bożena Ziółkowska w siedzibie GOPS w Pabianicach pok. 22, tel. 668 374 148.