Informacja o projekcie Droga do aktywności zawodowej

Maj
2012
28

Opublikowany przez:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pabianicach od stycznia do grudnia 2012 r. realizuje projekt pt. „Droga do aktywności zawodowej” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskieg Funduszu Społecznego
Priorytet VII. Promocja Integracji Społecznej.
Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej

Celem projektu będzie aktywizacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych, niwelowanie psychospołecznych skutków bezrobocia oraz uzyskanie kwalifikacji dostosowanych do potrzeb rynku pracy.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pabianicach będzie realizował działania terapeutyczne, rehabilitacyjne, edukacyjne pozwalające osobom niepełnosprawnym pełniejsze poznanie świata, rehabilitację i rozwój poprzez:

  • Indywidualną terapię psychologiczną
  • Zajęcia rehabilitacyjne (muzykoterapię) 
  • Program doradztwa zawodowego „Spadochron”
  • Utworzenie punktu komputerowo – informatyczne
  • Sfinansowanie uzupełnienia wykształcenia, uzyskanie prawa jazdy

W programie wezmą udział niepełnosprawni mieszkańcy Gminy Pabianice, w wieku aktywności zawodowej, bierni zawodowo, korzystający ze świadczeń pomocy społecznej.

Tags: