Informacja dotycząca zapytania ofertowego – Kurs na samodzielnego księgowego dla 1 osoby

Paź
2013
25

Opublikowany przez:

Informacja dotycząca zapytania ofertowego realizacja zadania: Kurs na samodzielnego księgowego dla 1 osoby beneficjentów projektu „Droga do aktywności zawodowej” realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pabianicach, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 7.1.1

W związku ze złożeniem ofert na kwoty, które przekraczają budżet przeznaczony na sfinansowanie zadania, postępowanie ofertowe zostaje zakończone bez wyłonienia najkorzystniejszej oferty.

Pełna treść informacji w załączeniu.