Informacja dotycząca przeprowadzonego rozeznania rynku na zorganizowanie zorganizowanie Kolacji Wigilijnej dla 35 osób

Gru
2013
04

Opublikowany przez:

Opis przedmiotu zamówienia: Zorganizowanie Kolacji Wigilijnej dla 35 osób beneficjentów projektu POKL „Droga do aktywności zawodowej”

Termin realizacji/wykonania zamówienia: 11 grudnia 2013 r.

Informacje uzyskano w dniach: 30.11.2013 roku.

Wybrano wykonawcę: Restauracja Salem, Pabianice, ul. Bugaj 53B

Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty: Wybrano firmę, która przyjęła zaproponowane warunki za najniższą cenę.

Pełna treść informacji w załączeniu: