Wojewódzka Karta Rodzin Wielodzietnych

Wniosek do pobrania:

do wypełnienia przez obojga rodziców. Wszyscy członkowie rodziny wielodzietnej muszą zamieszkiwać pod wspólnym adresem.

Załącznik do wniosku o Wojewódzką Kartę Rodzin Wielodzietnych:
1. 

– w przypadku dzieci powyżej 18 roku życia + kserokopię legitymacji szkolnej/studenckiej lub zaświadczenie ze szkoły/uczelni o planowanym terminie ukończenia nauki przez dziecko.

Osoby posiadające Wojewódzką Kartę Rodzin Wielodzietnych, po spełnieniu wymogów formalnych, mogą skorzystać ze zniżek dla mieszkańców Gminy Pabianice w postaci:

– do wniosku należy dołączyć kserokopię aktu urodzenia dziecka, na które się wnioskuje oraz kserokopię Wojewódzkich Kart Rodzin Wielodzietnych każdego członka rodziny wielodzietnej.
Do wniosku należy również wypełnić zgodę na przetwarzanie danych osobowych:
1a.

Wnioski składają do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pabianicach wyłącznie mieszkańcy Gminy Pabianice, tj.: Bychlewa, Gorzewa, Górki Pabianickiej, Hermanowa, Huty Janowskiej, Jadwinina, Janowic, Konina, Kudrowic, Majówki, Okołowic, Pawlikowic, Petrykóz, Petrykóz-Osiedle, Piątkowiska, Porszewic, Rydzyn, Szynkielewa, Świątnik, Terenina, Władysławowa, Woli Żytowskiej, Wysieradza, Żytowic.