Specjalny zasiłek opiekuńczy

Formularze na nowy okres zasiłkowy, rozpoczynający się 1 listopada 2017 r.:

Załączniki:

Oświadczenie dotyczy tylko osób, które mają opłacone składki zdrowotne od dochodów z tytułu emerytury lub renty w KRUS