Archive for the ‘świadczenia pielęgnacyjne’ Category

Opublikowany przez:

W związku z wygaśnięciem z dniem 30 czerwca 2013 r. decyzji ustalających prawo do świadczenia pielęgnacyjnego dla osób, które nabyły do niego prawo przed dniem 1 stycznia br., Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pabianicach przypomina o konieczności złożenia wniosku o wybrane przez siebie świadczenie opiekuńcze na okres od 1 lipca 2013 r. Formularze wniosków o świadczenia opiekuńcze dostępne są w Gminny Ośrodku Pomocy Społecznej w Pabianicach, ul. Torowa 21, pok. 22.