Archive for the ‘Kapitał Ludzki’ Category

Opublikowany przez:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pabianicach od stycznia do grudnia 2012 r. realizuje projekt pt. „Droga do aktywności zawodowej” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskieg Funduszu Społecznego Priorytet VII. Promocja Integracji Społecznej. Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej Celem projektu będzie aktywizacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych, niwelowanie psychospołecznych skutków bezrobocia oraz uzyskanie kwalifikacji dostosowanych do potrzeb rynku pracy. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej […]