Archive for Luty 2019 | Monthly archive page

Opublikowany przez:

Przemoc w rodzinie to: „jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste członków rodziny, w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą”.                             Nic nie usprawiedliwia aktów przemocy! Jeżeli doznajesz […]

Opublikowany przez:

GMINNA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH Siedziba: 95-200 Pabianice, ul.Łaska 3/5 – tel. 668 – 374 – 148 Magdalena Mielczarek – przewodnicząca Renata Bednarek – sekretarz komisji – 664-093-503 Beata Stachura – członek komisji Bożena Ziółkowska – członek komisji Wnioski w sprawie skierowania na przymusowe leczenie odwykowe przyjmuje sekretarz GKRPA w siedzibie komisji w godz: poniedziałek 12.00-16.00, wtorek 10.00 – 15.15, […]

Opublikowany przez:

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Łodzi informuje, że „Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem”, którego celem jest monitorowanie sytuacji ofiar przestępstw oraz podejmowanie działań na rzecz poprawy ich położenia, Ministerstwo Sprawiedliwości – inicjator akcji organizuje w dniach 18 – 24 lutego 2019 roku. zW ramach tegorocznego przedsięwzięcia w dniu 21 lutego 2019 roku w godz. od 14.30 do 17.00 w siedzibie Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi przy ul. Tylnej 14 osobom pokrzywdzonym przestępstwem […]