Archive for Czerwiec 2018 | Monthly archive page

Opublikowany przez:

Prosimy o szczegółowe zapoznanie się z informacją zawartą w ULOTCE GOPS PABIANICE

Opublikowany przez:

Informujemy, iż wnioski na nowy okres zasiłkowy 2018/2019 można składać: drogą elektroniczną (za pośrednictwem portalu informacyjno-usługowego emp@tia, ePUAP lub systemów teleinformatycznych banków) – od 1 lipca 2018 r. w formie papierowej w siedzibie GOPS w Pabianicach – od 1 sierpnia 2018 r. Aby mieć kontynuację wypłat świadczeń ostateczny termin na złożenie wniosków to: na świadczenie wychowawcze 500 + oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego – do 31 października […]