Archive for Styczeń 2016 | Monthly archive page

Opublikowany przez:

Od 1 stycznia 2016r. uległa zmianie ustawa o świadczeniach rodzinnych. Rodzinom, których dochód rodziny przekracza kwotę uprawniającą do otrzymywania świadczeń rodzinnych ( 674 zł x liczba członków rodziny) przysługuje świadczenie rodzinne w wysokości różnicy między łączną kwotą zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami, które przysługują na dzieci, a kwotą, o którą został przekroczony dochód rodziny. Szczegółowej informacji udziela pani Paulina Olejnik, numer telefonu 668-374- 148 […]