Archive for Marzec 2014 | Monthly archive page

Opublikowany przez:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zaprasza do składania ofert na zorganizowanie zajęć z doradztwa zawodowego Termin wykonania zamówienia: 22 kwietnia do 6 maja 2014 roku. Kryterium wyboru stanowi: cena

Opublikowany przez:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pabianicach informuje, że w ramach zaproszenia do współpracy na stanowisku specjalista terapii uzależnień/instruktor terapii uzależnień, wybrano ofertę p. Kamili Bober –Drużbickiej. Wybrana oferta spełniała wszystkie wymogi formalne i merytoryczne. Jednocześnie informujemy, że odrzucono jedną ofertę ze względu na niezakończony proces certyfikowania.