Archive for Luty 2014 | Monthly archive page

Opublikowany przez:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pabianicach od stycznia do grudnia 2014 r. kontynuuje projekt „Droga do aktywności zawodowej” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem projektu jest aktywizacja społeczna i zawodowa osób bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo i zatrudnionych poprzez: usługi wspierające doradcy zawodowego trening kompetencji i umiejętności społecznych sfinansowanie kursów zawodowych. Nabór do udziału w projekcie prowadzą pracownicy socjalni: Beata Stachura i Bożena Ziółkowska w siedzibie […]

Opublikowany przez:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pabianicach informuje, że w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Pabianice na rok 2014 r. będzie realizował zadania profilaktyczne w ramach, których poszukuje: Specjalista terapii uzależnień lub instruktor terapii uzależnień