Archive for Wrzesień 2013 | Monthly archive page

Opublikowany przez:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zaprasza do składania ofert na zorganizowanie wycieczki jednodniowa do Warszawy dla 15 osób beneficjentów projektu Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Poddziałanie 7.1.1 Tytuł projektu „Droga do aktywności zawodowej” Termin realizacji zamówienia: 22 października 2013 roku

Opublikowany przez:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie Kursu Sekretarki dla 1 osoby beneficjenta projektu Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Poddziałanie 7.1.1 Tytuł projektu „Droga do aktywności zawodowej”.

Opublikowany przez:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie kursu Opiekunka osób starszych dla 1 osoby beneficjenta projektu Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Poddziałanie 7.1.1 Tytuł projektu „Droga do aktywności zawodowej”.